Reglament de la 6a Cursa Mercabarna
 1. La 6a Cursa Mercabarna se celebrarà el diumenge 13 d’octubre, amb inici a les 11h per a les dues distàncies (5k i 10k). El punt de sortida i arribada estarà situat al Carrer Major de Mercabarna.
 2. La cursa està oberta a totes les persones que s’inscriguin prèviament, a través dels punts presencials o a través de la web oficial de la cursa.
 3. El mínim d’edat per a participar és de 14 anys en la prova de 5k, i de 16 anys en la prova de 10k. En el cas que el/la participant sigui menor de 18 anys, és necessari el consentiment del pare/mare/tutor, el qual s’haurà de lliurar en el moment de recollir el dorsal, adjuntant la fotocòpia del DNI o passaport de l’adult (descàrrega aquí l’autorització). Els menors d’edat hauran de córrer acompanyats d’un adult: pare, mare o tutor o persona en la qual deleguin la responsabilitat.
 4. En el moment de realitzar la inscripció, els participants poden fer un donatiu, totalment voluntari, que es destinarà al Casal dels Infants, la causa solidària d’aquesta edició.
 5. Es pot participar en cadira de rodes o carro d’atletisme. No es permet la participació de vehicles que no corresponguin a una prova d’atletisme com poden ser els patins, bicicletes, bicicletes de mà o cadires de rodes electròniques, entre altres. Els esportistes amb discapacitat que vulguin participar tindran la inscripció gratuïta. Hauran d’enviar un e-mail a l’adreça de correu electrònic zonavipevents@zonavipevents.com per a formalitzar la seva inscripció. Si es produeix algun canvi s’haurà de modificar 10 dies abans de la cursa.
 6. Una vegada realitzada la inscripció, no es retornarà l’import d’aquesta, si la no participació de l’atleta és per causes no imputables a l’organització.
 7. Formalitzar la inscripció a la cursa dona dret a recollir la bossa del corredor (amb el dorsal i el xip d’un sol ús en cas d’haver-lo llogat), així com a gaudir dels serveis detallats en l’apartat Serveis al corredor i Activitats. El fet de no retirar el dorsal i la bossa del corredor en els termes establerts, significa la renúncia d’aquests.
 8. Les inscripcions es tancaran quan s’arribi als 2.500 inscrits.
 9. Per a participar és obligatori córrer amb xip. En el cas de disposar de xip groc, de cronometratge ChampionChip, s’ha de fer constar el seu codi de registre en el moment de fer la inscripció. En el cas de no disposar d’ell, l’organització facilitarà un de lloguer, amb el preu de 3€ (IVA inclòs) no retornables.
 10. És obligatori portar el dorsal ben visible en el pit. Els corredors sense dorsal o xip no podran entrar en meta.
 11. El recorregut de la cursa consisteix en un circuit, degudament mesurat i certificat, amb distància de 5.000 metres per als participants de 5k i de 10.000 metres per als participants de 10k. El recorregut estarà senyalitzat i marcat a cada quilòmetre. Els participants hauran de circular pel recorregut senyalitzat.
 12. L’organització podrà modificar el recorregut per causes alienes i/o de força major. L’empleno del circuit certificat està sotmès en tot moment a les remodelacions aprovades, que poden provocar petits canvis d’última hora, inevitables en el dia de la prova, però que no afectessin la distància oficial. Així mateix, si la cursa fos suspesa per causes alienes i/o de força major, no es retornaria l’import de la inscripció.
 13. Els avituallaments estaran situats al km 5 i a l’arribada.
 14. Els únics vehicles autoritzats per a seguir els corredors durant la cursa seran aquells designats per l’organització.
 15. La cursa de 5k es considerarà tancada 50 minuts després de la sortida i la cursa de 10k es considerarà tancada 1 hora i 30 minuts després de la sortida.
 16. No es permet córrer amb animals, per seguretat del mateix animal i de la resta de participants.
 17. Premis.Trofeu commemoratiu per a:
  · Els 3 primers classificats masculins de cada distància.
  · Les 3 primeres classificades femenines de cada distància.
  · L’equip primer classificat en la cursa per equips de cada categoria i de cada distància: masculina, femenina i mixta.
  · El primer classificat i la primera classificada en les categories de cadira de rodes, diversitat funcional visual, diversitat funcional auditiva, diversitat funcional intel·lectual i diversitat funcional física de cada distància.
 18. Les classificacions seran publicades el mateix dia de la cursa en la pàgina web oficial. Els inscrits a cadascuna de les cursa (5k i 10k) només apareixeran en els resultats de la cursa per la qual han fet la inscripció i tenen el dorsal assignat. Respecte a la classificació per equips, només es tindrà en compte si arriben a meta els quatre integrants, ja que sinó és el cas, l’equip no puntuarà.
 19. Les reclamacions sobre les classificacions hauran de presentar-se a l’organització per escrit, fins a 30 minuts després d’haver-se fet públics els resultats, i la decisió de l’organització serà inapel·lable.
 20. Qualsevol participant podrà ser desqualificat si:a) Mostra un estat físic deficient.
  b) No realitza el recorregut complet.
  c) No porta el xip oficial Championchip.
  d) No porta el dorsal en un lloc visible.
  e) Mostra un comportament antiesportiu.
 21. L’organització posa un servei de guarda-roba a la disposició dels participants. No s’acceptarà cap reclamació per pèrdua d’objectes valuosos (mòbils, carteres, ordinadors, telèfons intel·ligents, etc.) deixats en aquest.
 22. Els participants permeten explícitament que el seu nom, cognoms, sexe i data de naixement siguin publicades en les llistes d’inscrits, així com en les llista de resultats si acaben la cursa, seguint la normativa establerta.
 23. El participant, pel fet d’inscriure’s a la cursa, autoritza expressament l’organització i als patrocinadors a utilitzar gratuïtament imatges, fixes i/o en moviment, de les persones participants, així com s’avisarà als seus acompanyants que podran aparèixer en aquestes imatges. Aquestes imatges podran figurar en tota mena de suport gràfic conegut o desconegut, així com en materials de promoció o publicitaris produïts i difosos, durant el període màxim establert per la legislació actual i futura, els reglaments i el tractats en vigor, inclosa la possible pròrroga una vegada finalitzat el període previst. En tot cas, les imatges no seran tractades de manera que puguin vulnerar la vida privada o la reputació de les persones que apareixen.
 24. Les dades personals de tots els participants inclosos en els formularis d’inscripció passaran a formar part d’un fitxer propietat de Grau Hollenstein & Associados, SL responsable del tractament d’aquestes. La finalitat principal és gestionar la seva participació en l’esdeveniment. Els participants, sempre que així ho manifestin de manera expressa en el formulari d’inscripció marcant la casella corresponent, accedeixen a la cessió de les dades facilitades a Mercabarna i/o Grau Hollenstein & Associados, SL per a finalitats comunicatives de pròxims esdeveniments. Si en qualsevol moment es vol donar de baixa, s’haurà d’enviar un correu electrònic a zonavipevents@zonavipevents.com, adreça facilitada pel responsable del tractament Grau Hollenstein & Associados, SL.
 25. L’organització rebutja qualsevol responsabilitat per danys que els participants o tercers puguin provocar durant l’esdeveniment.
 26. Cada participant inscrit quedarà cobert per una assegurança d’accidents puntual que està inclòs en el preu de la inscripció. Així mateix, cada corredor participa sota la seva responsabilitat i en inscriure’s dona per entès que disposa d’un nivell de condició física suficient per a afrontar l’activitat. L’organització no es fa responsable de cap incident que es pugui produir durant la cursa per motius de la condició mèdica dels participants, els quals han de vetllar en tot moment pel seu bon estat físic.
 27. La inscripció a la cursa suposa l’acceptació total d’aquest reglament. La seva interpretació i tot el que no quedi expressament reflectit i/o regulat serà decidit en última instància per l’organització que aplicarà la normativa IAAF.22.
 28. La cursa podrà ser suspesa o traslladada a un altre dia del calendari per inclemències del temps o per causes alienes i/o de força major, sempre que el decideixin les Institucions Governamentals i el Coordinador General al costat del Director Tècnic i el Jutge Àrbitre, sent el seu veredicte inapel·lable. En aquest cas, no es retornarà l’import de la inscripció. Tot el que no està previst en aquest reglament serà resolt amb el reglament de la FCA.

Organitzador

Cursa Mercabarna

Causa solidària

Casal dels Infants